Βρεφονηπιακός Σταθμός Μπόμπιρες
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας +302310357247
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόγραμμα Παιδικού σταθμού

 

 
Με το πρόγραμμά μας τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και ψυχαγωγούνται μαθαίνοντας.

Το σύστημα εκπαίδευσης του παιδικού σταθμού Μπόμπιρες βασίζεται στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Με την προτροπή, την καθοδήγησή μας και τη βοήθεια ενός πλούσιου παιδαγωγικού υλικού, πάντα μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση, τα παιδιά αναπτύσσουν πολύπλευρα την προσωπικότητά τους και καθημερινά εξελίσσονται σε όλους τους τομείς (σωματικά, νοητικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, αισθητικά).

Οι δραστηριότητες βασίζονται σε θεματικές ενότητες που καλύπτουν τις εξής μαθησιακές περιοχές:
 
 
Βρεφονηπιακός Σταθμός Μπόμπιρες
 
 

Γλώσσα

 
Στόχος μας είναι η καλλιέργεια, ο εμπλουτισμός και η εξέλιξη της γλώσσας. Μέσα από τις δραστηριότητες αποσκοπούμε στην αναγνώριση της χρησιμότητας του προφορικού και του γραπτού λόγου και στην δημιουργία κινήτρων για την κατάκτησή του.
 

Μαθηματικά

 
Τα παιδιά εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού και επεξεργάζονται ποσότητες, σχέσεις, σχήματα και αριθμούς. Επιπλέον, στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να παρατηρούν, να περιγράφουν, να συγκρίνουν και να ταξινομούν με βάση ορισμένα γνωρίσματα και καταστάσεις.
 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

 
Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες για παρατήρηση και διερεύνηση και μέσω της βιωματικής μάθησης έρχονται σε επαφή με τη φύση.
 

Δημιουργία και έκφραση

 
Τα παιδιά πειραματίζονται με διάφορα υλικά και χρώματα, μαθαίνουν ή επινοούν διάφορες τεχνικές, πλάθουν και μορφοποιούν προκειμένου να εκφράσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους. Επιπλέον μαθαίνουν να εκφράζονται με το ελεύθερο δραματικό παιχνίδι και ενθαρρύνονται να αυτοσχεδιάζουν, να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα και να πειραματίζονται με την κίνηση, τη φωνή, τους ήχους και την μουσική.
 

Φυσικές Επιστήμες

 
Μέσα από μικρά πειράματα τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τον κόσμο της φυσικής και κατανοούν φαινόμενα της καθημερινότητας τους. Πειραματίζονται με ακίνδυνα υλικά και αποκτούν δικά τους συμπεράσματα για τη ζωή γύρω τους.
 

Φυσική Αγωγή

 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε παιχνίδια ομαδικά, ατομικά, ελεύθερα και οργανωμένα έτσι ώστε να αναπτύξουν την κινητικότητά τους, την σωματική τους ακεραιότητα και να προάγουν την υγεία τους.
 

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 
Προβολή εκπαιδευτικών DVD που λειτουργούν βοηθητικά στην απόκτηση ποικίλων ερεθισμάτων και πρώτη επαφή των παιδιών με τον Η/Υ.